Smlouva o spolupráci

Co je to smlouva o spolupráci?

Smlouva o spolupráci upravuje vztahy mezi smluvními strany. Smlouva o spolupráci jak už její název napovídá bude upravovat spolupráci mezi stranami. Nemusí se nutně jednat o dvě strany, smlouva může být i třístranná, či vícestranná.

Smlouva o spolupráci je upravena občanským zákoníkem a jedná se o nepojmenovanou smlouvu. Formu tohoto právního dokumentu a základní právní náležitosti musíte dle zákona splňovat, nicméně konkrétní specifické náležitosti pro tento smluvní typ upraveny nejsou.

Smlouva o spolupráci je tedy poměrně benevolentní a v zásadě tedy záleží na smluvních stranách, co a jak si upraví.

Různé smlouvy o spolupráci

Níže uvádíme specifické názvy smluv, se kterými se můžete setkat. V záasadě se jedná vždy o smlouvu o spolupráci. Každý případ však může individuálně konkretizovat právní vztahy ve smlouvě.

  • Smlouva o vzájemné spolupráci
  • Partnerská smlouva o spolupráci
  • Smlouva o spolupráci a partnerství
  • Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci
  • Rámcová smlouva o spolupráci

Co je to rámcová smlouva o spolupráci?

Rámcová smlouva o spolupráci upravuje vztahy pouze rámcově. Jiými slovy se jedná o obecné vymezení práv a povinností pro strany smlouvy.

Smlouva o spolupráci vzor

Vzor pro smlouvu o spolupráci je na internetu ke stažení, často i zcela zdarma. Je však důležité si uvědomit, že se jedná pouze o vzor, tedy nemusí být vhodný pro Váš konkrétní úmysl.

Skutečnost, že vzory smluv na internetu zdarma ke stažení jsou často děravé a mohou vám způsobit skutečné komplikace si můžete přečít v článku: Vzory smluv zdarma jsou často děravé.

Pokud se rozhodnete stáhnout a použít vzor smlouvy o spolupráci, dbejte na to, aby byl upraven dle občanského zákoníku. Smlouva o spolupráci byla v minulosti upravována obchodním zákoníkem, avšak dnes jsou takové smlouvy neplatné.

Smlouva o spolupráci a obchodní zákoník?

Smlouva o spolupráci se dříve řídila obchodním zákoníkem (zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník).

Od 1.1.2014 nabyl účinnosti nový občanský zákoník, který výrazně revidoval soukromoprávní vztahy. Obchodní zákoník přestal být účinný a pro všechny nové vztahy, byť se bude jednat o jakousi smlouvu o spolupráci, se budou řídit dle nového občanského zákoníku (nikoli dle obchodního zákoníku).

Upozorňujeme, že na internetu jsou stále velmi často dohledatelné informace o tom, že smlouva o spolupráci se řídí obchodním zákoníkem. To je však zastaralá informace a ke dnešnímu dni neplatná.

Pokud se rozhodnete uzavřít smlouvu o spolupráci, je nutné splnit řadu zákonných náležitostí. V opačném případě by mohla být smlouva neplatná, tedy právní vztah by založen ve skutečnosti nebyl.

Co obsahuje smlouva o spolupráci?

Každá smlouva o spolupráci by měla splňovat obecné předpoklady smlouvy – jedná se o tzv. právní náležitosti smlouvy.

Občanský zákoník v § 1746, odst. 2 hovoří o možnosti založit i takovou smlouvu, které specificky zákony neupravují.

Strany mohou uzavřít i takovou smlouvu, která není zvláště jako typ smlouvy upravena.

Smlouva o spolupráci není specificky upravena právními předpisy, proto se na ni užijí obecné náležitosti smluv.

Ostoupení od smlouvy o spolupráci

Je možné odstoupit od smlouvy o spolupráci?

Na tuto otázku neexistuje jednoznačná odpověď. Právní vztahy se řídí jak zákonným ustanovením, tak ustanoveními, která jsou uvedená ve smlouvě. Je proto třeba si smlouvy pozorně číst.

Na co bychom chtěli konkrétně upozornit, je Googlování právních odpovědí. To totiž vělmi často nepřináší správní odpovědi. Není to chyba Googlu, Seznamu či jiného vyhledávače. Vzhledem k tomu, že v roce 2014 nabyl účinnosti nový občanský zákoník, který změnil řadu právních regulí, texty na internetu se staly neaktuální.

Jedná se např. také o velmi důvěryhodné servery.

Příkladem může být např. hledání klíčového slova “smlouva o spolupráci” na Seznamu. Již čtvrtý výsledek je odkaz na portál Podnikatel.cz, který ve svém seznamu odkazuje na tento článek, který je zastaralý a hovoří o obchodním zákoníku.

Kontrola smluv online od advokáta

Před podpisem smlouvy Vám doporučujeme konzultovat její znění s advokátem.

Kontroly smluv, které zahrnují jak vysvětlení a upozornění na riziková ustanovení (včetně možný revizí ustanovení) poskytujeme za dostupné ceny. Veškeré právní služby poskytuje advokátní kancelář provozujcí webový portál PravoProPodnikatele.cz.