Obchodní podmínky pro eshopy

Obchodní podmínky pro eshopy

Provozujete eshop? Od 1.1.2014 máte jako provozovatelé eshopu nové povinnosti stanovené novým občanským zákoníkem. Pokud máte stále “staré” obchodní podmínky vytvořené před 1.1.2014, doporučujeme, abyste si je co nejdříve aktualizovali.

Obchodní podmínky jsou zákonem povinnou součástí eshopu a každý provozovatel je musí zveřejnit. Obchodní podmínky musí být veřejně dostupné, tj. je nutné mít v eshopu viditelný a dobře dostupný odkaz, který bude návštěvníka eshopu směřovat přímo na znění obchodních podmínek.

Co musí obsahovat obchodní podmínky eshopu?

Nový občanský zákoník přímo stanoví, které náležitosti musí obchodní podmínky každého eshopu splňovat. Obchodní podmínky musí splňovat jednak tzv. obecné náležitosti a dále speciální náležitosti.

Obecné náležitosti pro obchodní podmínky

Obecné náležitosti musí splňovat každý eshop – nezáleží tedy co prodáváte, tyto náležitosti musíte mít v každém případě implementované v obchodních podmínkách. Jedná se např. o identifikační údaje provozovatele eshopu včetně kontaktní údajů.

Specifické náležitosti pro obchodní podmínky

Specifické náležitosti obchodních podmínky závisí na tom, co v eshopu prodáváte. Může se jednat např. o upozornění pro prodej alkoholických nápojů či tabákových výrobků, apod.

Obchodní podmínky pro eshopy 2016 vzor

Mnoho provozovatelů eshopu hledá na internetu vzor obchodních podmínek, který by mohli snadno nasadit na svůj eshop. Použití vzoru obchodních podmínek má pro provozovatele eshopu hned několik rizik.

Vzorové obchodní podmínky nejsou aktualizované pro rok 2016

Pokud už na internetu najdete obchodní podmínky, které se tváří jako volně dostupný vzor, dejte si pozor, zda jsou aktualizované pro rok 2016. Příliš mnoho webových portálů se stává tzv. “mrtvými”, tj. neaktualizují svůj web.

Vzory obchodních podmínek pro eshopy, které najdete na internetu volně ke stažení jsou často nepoužitelná právě pro svoji neaktualizaci. Reflektují pouze zákony z roku 2013, avšak na velkou novelu nového občanského zákoníku nereagují.

Pokud byste použili pro svůj eshop obchodní podmínky, tedy vzor obchodních podmínek, který není aktualizovaný pro právní stav 2016, vystavili byste se riziku sankce od České obchodní inspekce, neboť byste nesplňovali zákonné podmínky. Vámi převzaté vzorové obchodní podmínky totiž nereflektují stav zákonů 2016 a vy tímto jako provozovatel eshopu (podnikatel) porušujete svoje povinnosti.

Vzorové obchodní podmínky jsou nepoužitelné pro Váš eshop

Obchodní podmínky v zásadě určují způsob prodeje a vymezují práva a povinnosti kupujícího i prodávajícího.

Vzorové obchodní podmínky jsou rizikové v té oblasti, že přesně nereflektují Váš způsob prodeje v eshopu. De facto nelze “jen tak” převzít nějaké obchodní podmínky a nasadit si je na eshop. Je rozdíl (právní i faktický), zdali prodáváte v eshopu zboží nebo služby. Prodej zboží je zákonem regulován jinak než prodej služeb, resp. jde o poskytování služeb. Při prodeji zboží máte jiné povinnosti než při poskytování služeb. Záleží také na způsobu prodeje – zdali prodáváte pouze v maloobchodním modelu nebo také jako velkoobchod. Také tomu by měly být obchodní podmínky přizpůsobeny.

Bohužel vzory obchodních podmínek se snaží být co nejvíce univerzální a na tyto právní specifika zapomínají. To může velmi snadno způsobit, že nasazení vzorových obchodních podmínek na Váš eshop bude tzv. “nekompatibilní”, tedy obchodní podmínky nebudou reflektovat Váš způsob a metody prodeje.

Obchodní podmínky vzor APEK 2014 či 2015

Eshopaři využívají obchodních podmínky vzor APEK 2014 nebo 2015. Pokud jste se již rozhodli využít těchto vzorových obchodních podmínek, doporučujeme, abyste skutečně používali vzor 2014. Existuje celá řada eshopů, které nadále používají nauktuální obchodních podmínky od APEKu.

Druhé riziko těchto vzorových obchodních podmínek od APEKu 2015 je jejich použití pouze na prodej zboží. Pokud tedy v eshopu prodáváte služby, není vhodné je používat. Pokud máte affiliate eshop nebo dropshipping eshop, rovněž není vhodné je používat – obchodní podmínky vzor APEK nejsou přizpůsobeny tomuto typu prodeje. Pokud v eshopu prodáváte zboží, které je nějak specifické (např. elektronické cigarety), rovněž byste měli uvažovat o implementaci ustanovení, která ve vzorových podmínkách nejsou.

Toto jsou jen příklady toho, proč univerzální vzorové obchodní podmínky nejsou vždy použitelné, a to ani, když se jedná o vzor APEK 2015. Resp. mají svá rizika.

Obchodní podmínky eshop 2016

V případě Vašeho zájmu o zpracování či kontrolu obchodních podmínek nás neváhejte kontaktovat. Obratem Vám zašleme nezávaznou cenovou nabídku.

 

Vaše jméno

Váš email

Vaše zpráva